Pediatra na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ ODWYKOWY O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) DLA DZIECI
 • Kujawsko-Pomorskie

  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
 • Łódzkie

  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • PORADNIA PEDIATRYCZNA SZCZEPIEŃ DLA DZIECI Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
 • Lubelskie

  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
 • Lubuskie

  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
 • Małopolskie

  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) DLA DZIECI
  • PORADNIA PEDIATRYCZNA SZCZEPIEŃ DLA DZIECI Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
 • Mazowieckie

  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
 • Opolskie

  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
 • Podkarpackie

  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
 • Podlaskie

  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
 • Pomorskie

  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
 • Śląskie

  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
 • Swiętokrzyskie

  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
 • Warmińsko-Mazurskie

  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
 • Wielkopolskie

  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
 • Zachodniopomorskie

  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B